SPÄŤ NA HOMEPAGE

 Katalóg vystavovatel'ov Aquatherm Nitra 2019

printer

Nomenklatura veletrhu

  1. Vykurovanie

1.1 Zdroje tepla: kotle a kotolne (plyn, elektro, tuhé palivá, olej, biomasa)

1.2 Kachle, sporáky a krby

1.3 Tepelné čerpadlá

1.4 Teplovzdušné vykurovanie

1.5 Kogenerácia

1.6 Vykurovanie priemyselných a skladovacích hál a poľnohospodárskych objektov

1.7 Diaľkové vykurovanie, predávacie stanice

1.8 Dodávatelia elektriny, plynu a tepla

1.9 Technické izolácie

1.10 Potrubia, armatúry a čerpadlá

1.11 Radiátory, tepelné telesá a ohrievacie plochy

1.12 Komíny, dymovody

1.13 Meranie a regulácia

1.14 Meranie a rozúčtovanie tepla

1.15 Náhradné diely

1.16 Náradie

1.17 Služby - Montáž, údržba a servis

1.18 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie

1.19 Služby - Audity, posudky, kontroly a revízie

  2. Obnoviteľné zdroje energie

2.1 Biomasa, pelety

2.2 Solárna energia

2.3 Fotovoltaika

2.4 Veterná energia

  3. Vzduchotechnika a klimatizácia

3.1 Chladenie

3.2 Klimatizácia

3.3 Vetranie domov a bytov

3.4 Vetranie škôl

3.5 Prvky pre distribúciu vzduchu

3.6 Regulácia

3.7 Ventilátory

3.8 Rekuperácia tepla a vlhkosti

3.9 Služby - Montáž, údržba a servis

3.10 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie

3.11 Služby - Audity, posudky, kontroly a revízie

  4. Voda, kanalizácia, plyn

4.1 Potrubie, potrubné systémy

4.2 Izolácie

4.3 Armatúry a čerpadlá

4.4 Úprava vody

4.5 Dažďová voda a systém jej využitia

4.6 Studne, zdroje vody

4.7 Akumulácia a prečerpávanie

4.8 Čistenie odpadovej vody

4.9 Meranie a rozúčtovanie studenej a teplej vody

4.10 Náhradné diely

4.11 Náradie

4.12 Služby - Montáž, údržba a servis

4.13 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie

4.14 Požiarny vodovod

  5. Sanita, kúpeľne a dizajn

5.1 Batérie

5.2 Vane a sprchové kúty

5.3 Umývadlá a WC

5.4 Kúpeľňový nábytok

5.5 Ostatné zariaďovacie predmety

5.6 Bazény, vírivky a wellness

5.7 Infrasauny, sauny a parné kúpele

5.8 Doplnky pre kúpeľne

5.9 Poradenstvo, projektovanie a software pre návrh

5.10 Príslušenstvo a zariadenie pre handicapované

  6. Meranie, riadenie a regulácia

6.1 Meracia, riadiaca a regulačná technika

6.2 Snímacia technika

6.3 Skúšobná technika

6.4 Meracie systémy, diaľkové meranie a spracovanie nameraných údajov

6.5 Príslušenstvo a komponenty pre meraciu techniku

6.6 Prístroje a software pre skúšobníctvo a riadenie akosti

6.7 Identifikačné a kamerové systémy

6.8 Integrované systémy a riešenia

  7. Ostatné služby

7.1 Veľkoobchody a predajcovia

7.2 Vzdelávanie

7.3 Odborná literatúra

7.4 Poradenstvo

7.5 Ostatné