Konferencia 2019

Odborný garant sprievodného programu: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

UTOROK 5. 2. 2019

Smart výrobky a technológie pre VODU

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava
10:00 – 13:00

Európske normy pre vodovody a kanalizáciu v budovách. doc. Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava

Návrh rozvodu vody na hasenie požiaru v budovách podľa vybraných európskych noriem. Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

Priebehy dennej spotreby vody v bytových domoch na Slovensku. Ing. Milan Krafčík, SvF STU Bratislava

Hygiena pitnej vody. Ing. Dominika Juhošová, PhD., SvF STU Bratislava

Usporiadanie potrubných rozvodov v šachtách ZTI. Ing. Lenka Jágerská, PhD.- Ing.Tomáš Rubaninský, Hilti Slovakia, spol. s r.o.

Nepriamo-ohrevné zásobníkové ohrievače vody Austria Email. Ing. Ján Kouba, Brilon a.s.

Novinky v príslušenstve kanalizácie. Ing. Pavol Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH  

Inštitút pre pasivné domy ... viac info TU

Tématická konferencie na tému: Princípy pasívnych domov, ako spoľahlivý základ pre navrhovanie súčasných budov

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: Ing. Lubica Šimkovicová, Inštitút pre pasivné domy
13:30 – 17:00
Pozývame Vás na konferenciu, kde renomovaní odborníci a lektori z Inštitútu pre pasívne domy predstavia svoje projekty a skúsenosti z praxe. Dozviete sa, prečo sú pasívne domy základom navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie. Výstavba budov dnes podlieha stále prísnejším požiadavkam, ktoré vyplývajú z našej legislatívy a noriem. Dôsledné uplatňovanie princípov pasívnych domov potvrdzuje, že novopostavené ale aj obnovené budovy dosahujú výnimočné výsledky. Množstvo realizovaných stavieb na Slovensku i v zahraničí prekazuje, že so súčasnými produktami a technológiami je takéto budovy možné stavať už dnes.

TECHFORUM 2019 ... viac info TU

Jednodňová odborná a oficiálna konferencia veľtrhu zameraná na prezentáciu riešení v oblasti TZB pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov.

Miesto: Konferenčný priestor v hale K (vstup iba pre registrovaných)
Odborní garanti konferencie: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Slovenská rada pre zelené budovy, Slovenská společnost pre techniku prostredia, MDL Expo s.r.o.
9:00 – 17:30

Reálny vplyv „phase down HFC chladív“ na trh s klimatizačnými a chladiarenskými zariadeniami. Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Vladimír Orovnický

Daikin cloudové služby. DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Martin Ďurian

Best Practices – možnosti návrhov riešení strojovní chladu v rôznych vyhotoveniach chladiacich systémov. CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl

Komfortné chladenie s technológiou Samsung Wind free ™- CFD analýzy a prípadová štúdia. SAMSUNG, Andrej Píš

Kaimann – nová technológia zajtrajška. AZ FLEX, Peter Kaimann

Regulácia a vyvažovanie v roku 2030. IMI HYDRONIC, Radim Hečko

Prístupy BIM v praxi. ACREA, Michal Pasiar

Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe. TECHNOV, Martin Birás

Inovatívne mechanické riešenia spojovania potrubia a ich výhody v praxi. VICTAULIC, Aleš Vaculík

Nariadenie 1253/2014 – súčasnosť a trendy do budúcnosti. Robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš

Bytové stanice Danfoss v spojení so systémom Danfoss Link®. DANFOSS, Štefan Hrubovčák

Podpora projektovania vzduchotechniky s využitím BIM technológie. REMAK, Jakub Bližňák

Hilti digitalizujeme stavebníctvo. HILTI, Juraj Wallner

STREDA 6. 2. 2019

Smart výrobky a technológie  pre TEPLO

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
10:00 – 13:00

Prevádzka zdroja tepla na báze geotermálnej energie vo Veľkom Mederi. prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

Výskum a vývoj kompaktného energetického zariadenia s využitím OZE. Ing. Matej Kubica - Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. SvF STU Bratislava

Praktický pohľad na rekonštrukciu vykurovacieho systému. Ing. Mária Kurčová, PhD. SvF STU Bratislava

Zhodnotenie možnosti využívania geotermálnej energie pre vykurovanie objektov na Západnom Slovensku. Ing. Soňa Gažíková SvF STU Bratislava

Podpora a využívanie slnečných energetických systémov na Slovensku.  Ing. Lukáš Skalík, PhD. SvF STU Bratislava

Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných domoch. Ing. Ingrid Skalíková SvF STU Bratislava

Prínos využitia solárnej energie v bytovom dome. Ing. Peter Vyboch, CVTTi, Banská Bystrica

Využitie odpadového tepla z geotermálneho vrtu pre vysokoteplotne tepelné čerpadlo v systéme CZT Sereď. Ing. Peter Kuliaček,  Viessmann s.r.o.

Energeticky efektívne v budovách

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)  
Odborný garant seminára: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra
13:00 – 16:00

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Ing. Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Ako ďalej v Zelenej domácnostiam. Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Aktuálne možnosti podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia. JUDr. Mgr. Rastislav Milošovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Hľbková obnova školskej budovy SPŠS v Trenčíne do najvyššieho štandardu. Ing. Martina Knappová, SPŠS Trenčín, Ing. Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi. Libor Gažovič, MSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra

Deň primátorov a starostov

Tematická konferencie pre predstaviteľov samospráv  s podtitulom „Ako ďalej v odpadovom a vodnom hospodárstve na Slovensku“

Miesto: Konferenčný priestor v hale K (vstup iba pre registrovaných)
Odborný garant tematické konferencie: Združenie miest a obcí Slovenska
10:00 – 13:00

Generálny partneri:  

ŠTVRTOK 7. 2. 2019

Smart výrobky a technológie pre VZDUCH

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: doc. Ing. Zuzana Straková,PhD., SvF STU Bratislava

10:00 – 13:00

Vzduchotechnika v priemyselných objektech. doc. Ing Zuzana Straková,PhD., SvF STU Bratislava

Teplovzdušné vykurovanie a vetranie v halách s chladným typom prevádzky. KOTRBATÝ V.M.Z., spol. s r.o., Praha (CZ)

Perzonalizované vetranie v administratívnych budovách. doc. Ing M. Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

Vnútorné prostredie budov. Ing. J. Šabíková, PhD., SvF STU Bratislava

Vetranie škôl. SERAK-TECH s.r.o., Praha (CZ)

Kvalita vnútorného vzduchu v bytových domoch. Ing. I. Sánka, SvF STU Bratislava

Nové trendy v chladiacej technike. doc. Ing. B. Furi, PhD., SvF STU Bratislava

Ako prísť na nové nápady

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: Ing. Tomáš Varadínek, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15:00 – 16:00

Konference PROBUD

Miesto: Press centrum (vstup iba pre registrovaných)
Odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR
10:00 - 15:00

Decentralizované zdroje tepla v budovách, efektivita investice a provozu. Milan Kubíček, Thermona, spol. s r.o.

Spalinové cesty- legislativa, normy, KESA-ALADIN. Ing. Petr Blaha, Almeva East Europe, s.r.o.

Technická řešení snížení dopadů sucha a horka. Ing. Vladislav Hrdlička, PND CZ a SK

Nařízení EU týkající se ErP a jejich dopad do praxe.  Milan Kubíček, Thermona, spol. s r.o.

PIATOK 8. 2. 2019

Smart výrobky a technológie pre PLYN

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

10:00 – 13:00

Legislatíva v projektovaní a realizácii plynových zariadení. Ing. Kamila Víchová, PhD., STU Bratislava

Lisovací systém na rozvody zemného plynu pre hrubostenné rúry. Ing. Pavol Vojtko, Viega, s.r.o., Bratislava

Vykurovanie veľkoplošných a priemyselných objektov plynovými infražiaričmi. doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., STU Bratislava

Realizácia plynovej kotolne s výkonom 500 kW v horskom hoteli. Ing. Juraj Herda    

Plasthliníkové potrubia v plyne – praktické skúsenosti. Ing. Kamil Mičušík, HERZ, s.r.o., Bernolákovo    

Revízie odberných plynových zariadení. Ing. Kamila Víchová, PhD., STU Bratislava

Progresívny inštalačný systém z vlnovcových rúr.Ing.Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o., Martin

Komínová technikaIng. Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o., Martin

História

Konferencia veľtrhu 2017
Konferencia veľtrhu 2016
Konferencia veľtrhu 2015
Konferencia veľtrhu 2014